ติดต่อสอบถาม

 

สถานที่ติดต่อ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 19 ชั้น 8
โทร/แฟกซ์. 02-868-6658 email.ubis1@siam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *